CB1

Cello bridge - CB1- Hardened - Leg width: 88 mm
gross: 97.91 EUR
(net: 79.60 EUR)
Cello bridge - CB1- Hardened - Leg width: 96 mm
gross: 97.91 EUR
(net: 79.60 EUR)
Cello bridge - CB1- Hardened - Leg width: 98 mm
gross: 97.91 EUR
(net: 79.60 EUR)
Cello bridge - CB2 - Hardened - Leg width: 88 mm
gross: 97.91 EUR
(net: 79.60 EUR)
Cello bridge -CB1-Hardened- Leg width: 94 mm
gross: 97.91 EUR
(net: 79.60 EUR)
Cello bridge -CB11-Hardened- Leg width: 96 mm
gross: 97.91 EUR
(net: 79.60 EUR)
Cello bridge -CB3-Hardened- Leg width:  96 mm
gross: 97.91 EUR
(net: 79.60 EUR)
Cello bridge -CB3-Hardened- Leg width: 98 mm
gross: 97.91 EUR
(net: 79.60 EUR)