d-1

0,79 mm - BASS VIOL - d1 - MEDIUM - SYNTHETIC

0,79 mm - BASS VIOL - d1 - MEDIUM - SYNTHETIC

0,79 mm, Bass viol, d-1 - medium

gross: 13.34 EUR
(net: 10.67 EUR)
Add to basketOut of stock
0,86 mm - BASS VIOL - d1 - SUPERIOR - SYNTHETIC

0,86 mm - BASS VIOL - d1 - SUPERIOR - SYNTHETIC

0,86 mm, Bass viol, d-1 - Superior tesnion...

gross: 13.34 EUR
(net: 10.67 EUR)
Add to basketOut of stock
0.70 mm - Beef gut/non varnished

0.70 mm - Beef gut/non varnished

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol g-1, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 19.23 EUR
(net: 15.38 EUR)
0.70 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.70 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

B. viol d-1, Vla a-1, T. viol g-1, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 12.13 EUR
(net: 9.70 EUR)
0.70 mm -high twist / Varnished - Beef gut

0.70 mm -high twist / Varnished - Beef gut

B. viol d-1, Vla a-1, T. viol g-1, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
0.70 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

0.70 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol g-1, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 16.49 EUR
(net: 13.19 EUR)
0.70 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.70 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol g-1, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
Add to basketOut of stock
0.70 mm- Treble/non varnished - Sheep gut

0.70 mm- Treble/non varnished - Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol g-1, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 26.78 EUR
(net: 21.42 EUR)
0.72 mm - Beef gut/non varnished

0.72 mm - Beef gut/non varnished

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 19.23 EUR
(net: 15.38 EUR)
0.72 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

0.72 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 16.49 EUR
(net: 13.19 EUR)
0.72 mm- Treble/non varnished - Sheep gut

0.72 mm- Treble/non varnished - Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 26.78 EUR
(net: 21.42 EUR)
0.73 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.73 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 12.13 EUR
(net: 9.70 EUR)
0.73 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.73 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
Add to basketOut of stock
0.74 mm - Beef gut/non varnished

0.74 mm - Beef gut/non varnished

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 20.15 EUR
(net: 16.12 EUR)
0.74 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

0.74 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 16.49 EUR
(net: 13.19 EUR)
Add to basketOut of stock
0.74 mm- Treble/non varnished - Sheep gut

0.74 mm- Treble/non varnished - Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 28.20 EUR
(net: 22.56 EUR)
0.76 mm - Beef gut/non varnished

0.76 mm - Beef gut/non varnished

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 20.15 EUR
(net: 16.12 EUR)
0.76 mm - high twist / Varnished- Beef gut

0.76 mm - high twist / Varnished- Beef gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol g-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.13 EUR
(net: 10.50 EUR)
Add to basketOut of stock
0.76 mm -Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.76 mm -Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.50 EUR
(net: 11.60 EUR)
0.76 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

0.76 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 19.30 EUR
(net: 15.44 EUR)