e-3

1.20 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

1.20 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 20.66 EUR
(net: 16.80 EUR)
1.20 mm - high twist gut - Sheep gut

1.20 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, B. viol e-3, vla d-2, Prds c-5

gross: 21.98 EUR
(net: 17.87 EUR)
1.20 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

1.20 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, viola d-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 44.18 EUR
(net: 35.92 EUR)
1.20 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

1.20 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 60.54 EUR
(net: 49.22 EUR)
1.20 mm - Lyon/varnished - Sheep gut

1.20 mm - Lyon/varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 60.54 EUR
(net: 49.22 EUR)
1.20 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

1.20 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 21.89 EUR
(net: 17.80 EUR)
1.24 mm - double twist/Venice - Beef gut

1.24 mm - double twist/Venice - Beef gut

Vln d-3, B. viol e-3, Vla d-2, Tr. viol c-4

gross: 23.86 EUR
(net: 19.40 EUR)
1.24 mm - double twist/Venice type - Sheep gut

1.24 mm - double twist/Venice type - Sheep gut

vln d-3, B. viol e-3, Vla d-2, Tr. viol c-4

gross: 25.09 EUR
(net: 20.40 EUR)
1.24 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

1.24 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 20.66 EUR
(net: 16.80 EUR)
1.24 mm - high twist gut - Sheep gut

1.24 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, B. viol e-3, vla d-2, Prds c-5

gross: 22.88 EUR
(net: 18.60 EUR)
1.24 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

1.24 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Viola d-2, Vla P. a-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 48.23 EUR
(net: 39.21 EUR)
1.24 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

1.24 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Vla P. a-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 66.53 EUR
(net: 54.09 EUR)
1.24 mm- high twist / non varnished - Sheep gut

1.24 mm- high twist / non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 29.34 EUR
(net: 23.85 EUR)
1.24 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

1.24 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 21.89 EUR
(net: 17.80 EUR)
1.26 mm- high twist / non varnished - Sheep gut

1.26 mm- high twist / non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 37.24 EUR
(net: 30.28 EUR)
1.28 mm - double twist/Venice - Beef gut

1.28 mm - double twist/Venice - Beef gut

Vln d-3, B. viol e-3, Vla d-2, Tr. viol c-4

gross: 23.86 EUR
(net: 19.40 EUR)
1.28 mm - double twist/Venice type - Sheep gut

1.28 mm - double twist/Venice type - Sheep gut

vln d-3, B. viol e-3, Vla d-2, T. viol f-4...

gross: 31.00 EUR
(net: 25.20 EUR)
1.28 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

1.28 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, T. viol f-4, Vla P. a-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 20.66 EUR
(net: 16.80 EUR)
1.28 mm - high twist gut - Sheep gut

1.28 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, B. viol e-3, vla d-2, T. viol f-4, Prds c-5

gross: 22.32 EUR
(net: 18.15 EUR)
1.28 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

1.28 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, T. viol f-4, Vla P. a-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 68.99 EUR
(net: 56.09 EUR)