d-4

1.08 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

1.08 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.27 EUR
(net: 11.60 EUR)
1.08 mm - high twist gut - Sheep gut

1.08 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3...

gross: 19.90 EUR
(net: 16.18 EUR)
1.08 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

1.08 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

Vln d-3, viola d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 35.14 EUR
(net: 28.57 EUR)
1.08 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

1.08 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 48.30 EUR
(net: 39.27 EUR)
1.08 mm- high twist / non varnished - Sheep gut

1.08 mm- high twist / non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am 4-d, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 25.29 EUR
(net: 20.56 EUR)
1.08 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

1.08 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 19.19 EUR
(net: 15.60 EUR)
1.10 mm - high twist gut - Sheep gut

1.10 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4

gross: 19.90 EUR
(net: 16.18 EUR)
1.10 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

1.10 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

Vln d-3, Viola d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 35.14 EUR
(net: 28.57 EUR)
1.10 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

1.10 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 48.30 EUR
(net: 39.27 EUR)
1.10 mm- high twist / non varnished - Sheep gut

1.10 mm- high twist / non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vlc a-1, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am 4-d, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 25.29 EUR
(net: 20.56 EUR)
1.12 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

1.12 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln d-3, Vlc, a-1, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 18.33 EUR
(net: 14.90 EUR)
1.12 mm - high twist gut - Sheep gut

1.12 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4

gross: 21.24 EUR
(net: 17.27 EUR)
1.12 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

1.12 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

Vln d-3, Vlc a-1, Viola d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 35.14 EUR
(net: 28.57 EUR)
1.12 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

1.12 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vlc a-1, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 48.30 EUR
(net: 39.27 EUR)
1.12 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

1.12 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln d-3, Vlc a-1, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 19.19 EUR
(net: 15.60 EUR)
1.14 mm - high twist gut - Sheep gut

1.14 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, Vla d'am d-4, Prds c-5

gross: 21.24 EUR
(net: 17.27 EUR)
1.14 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

1.14 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

Vln d-3, Vlc a-1, viola d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 44.18 EUR
(net: 35.92 EUR)
1.14 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

1.14 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vlc 1-a, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 60.54 EUR
(net: 49.22 EUR)
1.16 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

1.16 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln d-3, Vlc, a-1, Vla d-2, Vla d'am d-4, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 18.33 EUR
(net: 14.90 EUR)
1.16 mm - high twist gut - Sheep gut

1.16 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, Vla d'am d-4, Prds c-5

gross: 21.68 EUR
(net: 17.63 EUR)