c-4

1.44 mm - high twist gut - Sheep gut
gross: 31.93 EUR
(net: 25.96 EUR)
1.44 mm - Pistoy/non varnished - Sheep gut

1.44 mm - Pistoy/non varnished - Sheep gut

Vln d-3, B. viol 4-c, Vla d-2

gross: 80.23 EUR
(net: 65.23 EUR)
1.44 mm- Pistoy/non varnished - Beef gut

1.44 mm- Pistoy/non varnished - Beef gut

Vln d-3, Vln G-4, B. viol c-4, Vla d-2...

gross: 66.30 EUR
(net: 53.90 EUR)
1.45 mm - double twist/Venice - Beef gut
gross: 28.29 EUR
(net: 23.00 EUR)
1.46 mm - gimp - Sheep gut

1.46 mm - gimp - Sheep gut

Vln G-4, B. viol c-4, Vla G-3

gross: 61.39 EUR
(net: 49.91 EUR)
1.46 mm- Pistoy/non varnished - Beef gut

1.46 mm- Pistoy/non varnished - Beef gut

Vlc d-2, B. viol c-4, Vla d-2

gross: 66.30 EUR
(net: 53.90 EUR)
1.50 mm - double twist / Venice type  - Sheep gut

1.50 mm - double twist / Venice type - Sheep gut

Vln G-4, Vlc d-2, B. viol c-4, Vla G-3...

gross: 39.24 EUR
(net: 31.90 EUR)
1.50 mm - double twist/Venice - Beef gut
gross: 32.72 EUR
(net: 26.60 EUR)
1.50 mm - gimp - Sheep gut

1.50 mm - gimp - Sheep gut

Vln G-4, B. viol c-4, Vla G-3, Tr. viol G-5

gross: 69.14 EUR
(net: 56.21 EUR)
1.50 mm - high twist gut - Sheep gut
gross: 34.16 EUR
(net: 27.77 EUR)
1.50 mm- extra high twist/Non Varnished- Sheep gut

1.50 mm- extra high twist/Non Varnished- Sheep gut

Vln G-4, Vlc d-2, B. viol c-4, Vla G-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 43.05 EUR
(net: 35.00 EUR)
1.50 mm- Pistoy/non varnished - Beef gut

1.50 mm- Pistoy/non varnished - Beef gut

Vln G-4, Vlc d-2, B. viol c-4, Vla G-3...

gross: 74.67 EUR
(net: 60.71 EUR)
1.54 mm - gimp - Sheep gut

1.54 mm - gimp - Sheep gut

Vln G-4, B. viol c-4, Vla G-3, Tr. viol G-5

gross: 69.14 EUR
(net: 56.21 EUR)
1.55 mm - double twist / Venice type  - Sheep gut

1.55 mm - double twist / Venice type - Sheep gut

Vln G-4, Vlc d-2, B. viol c-4, Vla G-3...

gross: 39.24 EUR
(net: 31.90 EUR)
1.55 mm - double twist/Venice - Beef gut
gross: 32.72 EUR
(net: 26.60 EUR)
1.55 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

1.55 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln G-4, Vla G-3, Vlc d-2, B. viol c-4...

gross: 34.19 EUR
(net: 27.80 EUR)
1.56 mm - gimp - Sheep gut

1.56 mm - gimp - Sheep gut

Vln G-4, B. viol c-4, Vla G-3, Tr. viol G-5...

gross: 71.20 EUR
(net: 57.89 EUR)
1.56 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

1.56 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

Vlc d-2, B. viol c-4, Lute/Guitar/Harp/Frets

gross: 64.68 EUR
(net: 52.59 EUR)
1.56 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

1.56 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

Vlc d-2, B. viol c-4, Lute/Guitar/Harp/Frets

gross: 89.30 EUR
(net: 72.60 EUR)
1.56 mm - Lyon/varnished - Sheep gut

1.56 mm - Lyon/varnished - Sheep gut

Vlc d-2, B. viol c-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 78.72 EUR
(net: 64.00 EUR)