Bass viol

0.79 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.79 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.27 EUR
(net: 11.60 EUR)
0.79 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.79 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 15.01 EUR
(net: 12.20 EUR)
0.80 mm - Beef gut/non varnished

0.80 mm - Beef gut/non varnished

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 21.65 EUR
(net: 17.60 EUR)
0.80 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

0.80 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 18.99 EUR
(net: 15.44 EUR)
0.80 mm- Treble/non varnished - Sheep gut

0.80 mm- Treble/non varnished - Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 30.55 EUR
(net: 24.84 EUR)
0.80 mm-high twist (HT)/Non-Varnished-Sheep gut

0.80 mm-high twist (HT)/Non-Varnished-Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 18.99 EUR
(net: 15.44 EUR)
0.82 mm - Beef gut / varnished

0.82 mm - Beef gut / varnished

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 23.18 EUR
(net: 18.85 EUR)
0.82 mm - Beef gut/non varnished

0.82 mm - Beef gut/non varnished

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 22.23 EUR
(net: 18.07 EUR)
0.82 mm - high twist / Varnished - Beef gut

0.82 mm - high twist / Varnished - Beef gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 12.92 EUR
(net: 10.50 EUR)
0.82 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.82 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.27 EUR
(net: 11.60 EUR)
0.82 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

0.82 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr d-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 18.99 EUR
(net: 15.44 EUR)
0.82 mm- high twist/varnished - Ram/Sheep gut

0.82 mm- high twist/varnished - Ram/Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 15.01 EUR
(net: 12.20 EUR)
0.82 mm- Treble/non varnished - Sheep gut

0.82 mm- Treble/non varnished - Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 32.84 EUR
(net: 26.70 EUR)
0.82 mm- Treble/varnished - Sheep gut

0.82 mm- Treble/varnished - Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 34.01 EUR
(net: 27.65 EUR)
0.84 mm- high twist (HT)/Non-Varnished - Sheep gut

0.84 mm- high twist (HT)/Non-Varnished - Sheep gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Prds f-4, Gtr d-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 18.99 EUR
(net: 15.44 EUR)
0.84 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

0.84 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Prds f-4, Gtr d-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 18.99 EUR
(net: 15.44 EUR)
0.90 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

0.90 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

Vln a-2, B. viol a-2, Vla a-1, Vla d'am 3f#', Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 18.99 EUR
(net: 15.44 EUR)
0.90 mm-high twist/Non Varnished (NV)- Sheep gut

0.90 mm-high twist/Non Varnished (NV)- Sheep gut

Vln a-2, B. viol a-2, Vla a-1, Vla d'am 3f#', Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 18.99 EUR
(net: 15.44 EUR)
0.91 mm - high twist / Varnished- Beef gut

0.91 mm - high twist / Varnished- Beef gut

Vln a-2, B. viol a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am f#'-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 16.36 EUR
(net: 13.30 EUR)
0.92 mm - Beef gut/non varnished

0.92 mm - Beef gut/non varnished

Vln a-2, viol 2-a, Vla a-1, Vla d'am f#'-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 23.73 EUR
(net: 19.29 EUR)