high twist/Ram (Sheep) gut

0.62 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

0.62 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
Add to basketOut of stock
0.62 mm- high twist/varnished - Ram/Sheep gut

0.62 mm- high twist/varnished - Ram/Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
0.64 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

0.64 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
Add to basketOut of stock
0.64 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.64 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.66 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

0.66 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.66 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.66 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.68 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.68 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln e-1, T. viol g-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
Add to basketOut of stock