Guitar

0.82 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.82 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.50 EUR
(net: 11.60 EUR)
0.85 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.85 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Prds f-4, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.50 EUR
(net: 11.60 EUR)
0.64 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.64 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.66 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.66 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.68 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.68 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln e-1, T. viol g-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.64 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

0.64 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.66 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

0.66 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.76 mm - high twist / Varnished- Beef gut

0.76 mm - high twist / Varnished- Beef gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol g-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.13 EUR
(net: 10.50 EUR)
0.82 mm - high twist / Varnished - Beef gut

0.82 mm - high twist / Varnished - Beef gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.13 EUR
(net: 10.50 EUR)
0.76 mm- high twist/varnished - Ox gut

0.76 mm- high twist/varnished - Ox gut

Vln a-2, T. viol g-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.00 EUR
(net: 10.40 EUR)
0.62 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

0.62 mm- high twist (HT)/Varnished (V) - Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d"-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 12.99 EUR
(net: 10.39 EUR)
Alabastro Normal Set (New Nylgut)
gross: 12.88 EUR
(net: 10.30 EUR)
Alabastro Superior Set  (Supernylgut)
gross: 12.88 EUR
(net: 10.30 EUR)
0.64 mm -Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.64 mm -Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d-1'', Tr. viol d-1, Gtr e-1, lute/guitar/harp/frets...

gross: 12.13 EUR
(net: 9.70 EUR)
0.66 mm -Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.66 mm -Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d-1'', Tr. viol d-1, Gtr e-1, lute/guitar/harp/frets...

gross: 12.13 EUR
(net: 9.70 EUR)
0.68 mm -Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.68 mm -Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln e-1, T. viol g-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 12.13 EUR
(net: 9.70 EUR)
0.64 mm - high twist / Varnished- Beef gut

0.64 mm - high twist / Varnished- Beef gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
0.68 mm - high twist / Varnished- Beef gut

0.68 mm - high twist / Varnished- Beef gut

Vln e-1, T. viol g-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
0.73 mm - high twist / Varnished- Beef gut

0.73 mm - high twist / Varnished- Beef gut

Vln - a-2, T. viol g-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
0.62 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

0.62 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)