G-3

1.48 mm - Vla G-3 - copper wound - light
gross: 44.27 EUR
(net: 35.99 EUR)
1.48 mm - Vla G-3 - copper wound/Round Wire-Light
gross: 47.55 EUR
(net: 38.66 EUR)
1.48 mm - Vla G-3 - nickel/silver wound - light
gross: 47.55 EUR
(net: 38.66 EUR)
1.48 mm - Vla G-3 - silver wound - light
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.50 mm - Vla G-3 - nickel/silver wound - light+
gross: 47.55 EUR
(net: 38.66 EUR)
1.50 mm - Vla G-3 - silver - medium - Sheep gut
gross: 44.58 EUR
(net: 36.24 EUR)
1.50 mm - Vla G-3 - silver wound - light+
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.54 mm - Vla G-3 - copper wound - medium
gross: 44.27 EUR
(net: 35.99 EUR)
1.54 mm - Vla G-3 - copper wound/Round Wire-Medium
gross: 47.55 EUR
(net: 38.66 EUR)
1.54 mm - Vla G-3 - nickel/silver wound - medium
gross: 47.55 EUR
(net: 38.66 EUR)
Add to basketOut of stock
1.54 mm - Vla G-3 - silver wound - medium
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.60 mm - Vla G-3 - copper wound - heavy+
gross: 44.27 EUR
(net: 35.99 EUR)
1.60 mm - Vla G-3 - copper wound/Round Wire-Heavy+
gross: 47.55 EUR
(net: 38.66 EUR)
1.60 mm - Vla G-3 - light - silver wound
gross: 40.59 EUR
(net: 33.00 EUR)
Add to basketOut of stock
1.60 mm - Vla G-3 - nickel/silver wound - heavy+
gross: 47.55 EUR
(net: 38.66 EUR)
1.60 mm - Vla G-3 - silver - forte - Sheep gut
gross: 44.58 EUR
(net: 36.24 EUR)
1.60 mm - Vla G-3 - silver wound - heavy+
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.60 mm - Vla G-3 - silver wound/Round Wire
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.60 mm-Vla G-3-Light-silver/Unsplit Lamb Gut
gross: 37.75 EUR
(net: 30.69 EUR)
1.65 mm - Vla G-3 - medium - silver wound
gross: 40.59 EUR
(net: 33.00 EUR)
Add to basketOut of stock